„ActJust“ klimato teisingumo hakatono reglamentas

Hakatono data: 2022 m. gruodžio 16–17 d.

Renginio vieta: Vilnius Tech Park (Antakalnio g. 17, Vilnius)

Hakatono organizatoriai: Vystomojo bendradarbiavimo platforma ir Žaliosios politikos institutas

Dalyviai: Hakatone dalyvauja komandos, sudarytos iš 4–5 asmenų. Kiekvienas dalyvaujantis asmuo užpildo registracijos formą. Laimėjusi komanda, norinti gauti finansavimą savo sukurto sprendimo įgyvendinimui, turi atstovauti viešąjį ar privatųjį juridinį asmenį, registruotą Lietuvos Respublikoje.

Hakatono tikslas: ieškoti inovatyvių sprendimų, susijusių su klimato teisingumo principų užtikrinimu, įgyvendinant veiksmingą aplinkosaugos (klimato) politiką. Kiekviena komanda pasirenka spręsti vieną iš penkių iššūkių:

  • ENERGETIKA. Teisingumo užtikrinimas diegiant atsinaujinančios energetikos sprendimus.

  • TRANSPORTAS. Teisingumo užtikrinimas pereinant prie darnaus judumo sprendimų.

  • SVEIKATOS PRIEŽIŪRA. Teisingumo užtikrinimas sveikatos paslaugų prieinamumo srityje.

  • MAISTAS IR ŽEMĖS ŪKIS. Teisingumo užtikrinimas kuriant tvaresnes maisto gamybos grandines.

  • ŠVIETIMAS, SĄMONINGUMAS, VARTOJIMAS. Teisingumo užtikrinimas pereinant prie ekologiškesnio gyvenimo būdo.

Vertinimo kriterijai:

  • Inovatyvumas

  • Tvarumas

  • Pritaikomumas

  • Idėjos atitikimas vienai iš penkių temų

  • Teigiamas poveikis piliečiams

Kiekvienas komisijos narys įvertins kiekvienos komandos pasiūlymą, ar jis atitinka visus 5 kriterijus, už kiekvieną jų skirdamas balus nuo 1 iki 5. Galutinis kiekvienos komandos balas, nustatantis „ActJust: Hack for Climate Justice“ hakatono nugalėtojus, bus visų komandos surinktų taškų suma pagal kiekvieną kriterijų.

Komisija išrenka laimėtoją bei II ir III vietos laimėtojus. Laimėjusios komandos prizas – dalyvavimas „ActJust International Hackathon“ 2023 m. vasario mėn. Vienoje (Austrija). Kitoms hakatono dalyvių komandos bus įteikti „Augos“ prizai bei ekskursiją į vėjo parką. Laimėtojui atsisakius ar per nurodytą terminą nepasirašius sutikimo dalyvauti hakatone Vienoje, vykti į renginį bus siūloma antrosios vietos laimėtojui.