Mentoriai:ės

Verslininkas, investuotojas, filantropas. Ilgametis Lietuvos biomasės sektoriaus vystytojas, skatinęs Lietuvos šilumos ūkyje importuojamą iškastinį kurą pakeisti vietiniais atsinaujinančios energijos ištekliais. Šiuo metu eina Pasaulio biomasės energetikos asociacijos Valdybos nario pareigas, yra Žaliosios politikos instituto prezidentas. Yra aktyvus visuomeninėje veikloje, įsteigė Nacionalinį neliečiamojo miško paramos fondą.

- Remigijus Lapinskas

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eismo organizavimo skyriaus inžinierius–grupės vadovas. Jono specializacija apima pėsčiuosius, dviračius bei mikromobilumo (elektra varomus paspirtukus bei kitas panašaus tipo) priemones ir šiems keliavimo būdams kuriamą infrastruktūrą. Jonas hakatono dalyviams padės su realistiškai ir praktiškai išsprendžiamų miesto iššūkių atranka, taip pat konsultuos duomenų surinkimo, erdvinio planavimo, priemonės/paslaugos administravimo klausimais.

- Jonas Simutis

Nevyriausybinės organizacijos „Gyvi gali“ bendraįkūrėja ir vadovė. Organizacija siekia, jog skanus, palankus gyvūnams, tvarus ir sveikas augalinis maistas būtų be kliūčių prieinamas kiekvienam. Meda nori matyti Lietuvą, kurioje augalinis maistas būtų prioritetinis pasirinkimas. Savo darbu ji prisideda, kad tiek žmonėms, tiek verslams, tiek institucijoms pokytis įvyktų kuo sklandžiau ir greičiau.

Meda Šermukšnė

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Inovacijų grupės vyriausioji specialistė. Akvilė baigusi energetikos studijas, todėl energetiką supranta ne tik iš teisinės, bet ir iš techninės pusės. Nors energetikoje dirba palyginus neilgai, ją labiausiai žavi tos sritys, kurios gali padėti mažinti CO2 pėdsaką žemėje, t.y., alternatyvus transportas bei energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių.

Akvilė Montrimaitė

Gamtos mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslo darbuotoja, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė-ekspertė. Ekspertinė veikla Lietuvoje ir tarptautiniuose projektuose apima darnaus vystymosi politikos nuostatų ir švietimo sąveiką: švietimo socialinį vaidmenį, jo reikšmę į darnų vystymąsi kreipiantiems elgsenos pokyčiams ir pilietinės visuomenės plėtotei; besikeičiančios visuomenės iššūkius švietimui, švietimo kokybės sampratą, besimokančiųjų kompetencijas, svarbias darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti.

Laima Galkutė

Andrius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje kuruoja studijų politikos sritį, turi ilgametę patirtį studijų prieinamumo, tarptautiškumo ir studijų kokybės srityse, yra įsitraukęs į Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos komisijos darbo grupes, kuriose vystomos Europos universitetų aljansų, aukštojo mokslo socialinės dimensijos, mikrokredencialų ir kitos temos.

Andrius Zalitis

Sertifikuota projektų vystymo ir valdymo vadovė, turinti didelę profesinę patirtį energetikos paslaugų vystymo, sporto ir kultūros infrastruktūros projektų vystymo, viešosios ir privačios partnerystės įgyvendinimo ir verslo konsultavimo srityse. Šiuo metu yra atsakinga už Energetikos paslaugų pardavimo strategijos ir proceso vystymą „Enefit“ Lietuvoje. Profesinė patirtis dirbant su klientais iš privataus ir viešojo sektoriaus taip pat apima sėkmingai įgyvendintus projektus įvairiose pramonės šakose, tokiose kaip IT, energetika, sveikatos priežiūra ir medicinos prietaisai, transportas, nekilnojamojo turto plėtra, puslaidininkių lazeriai, optika, auditas ir konsultacijos, inžinerija, mokslas ir technologijos ir kt.

Živilė Savickaitė

Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vyresnioji patarėja. Stasilė turi 27 metų darbo patirtis aplinkos apsaugos ir klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, vadovavo ES reikalų koordinavimo skyriui, Lietuvai siekiant narystės ES, koordinavo nacionalinės aplinkosaugos teisės suderinimą su ES teisės aktų reikalavimais. Vėliau ji vadovavo Klimato kaitos politikos skyriui, koordinavo ir rengė nacionalinius teisės aktus, LT pozicijas dėl ES teisės aktų ir tarptautinių klimato kaitos susitarimų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sprendimų, atstovavo Lietuvai ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose. 7 metus dirbo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Briuselyje aplinkos apsaugos atašė pareigose ir atstovavo Lietuvai Tarybos darbo grupėse pristatant ir ginant Lietuvos poziciją dėl ES teisės aktų ir strateginių dokumentų klimato kaitos ir aplinkosaugos klausimais.

Stasilė Znutienė