Komisijos narės

Aplinkosaugos politikos ekspertė. Pagrindinė jos veiklos kryptis – klimato krizės sprendimų advokacija. Ieva yra VU TSPMI alumni, įgijusi politikos mokslų bakalauro ir viešosios politikos analizės magistro laipsnius. Nuo 2016-ųjų dirba Žaliosios politikos institute, teikia ekspertinę nuomonę atsakingo vartojimo, žiedinės ekonomikos, plastiko taršos, klimato kaitos ir kitais klausimais, analizuoja viešosios politikos sprendimus, galinčius paveikti įvairių sektorių veikėjų elgseną aplinkai draugiškesne linkme.

- Ieva Budraitė

Vartotojų aljanso tarybos narė, daugiau nei dešimtmetį dirbanti ryšių su visuomene srityje bei su verslo, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuo metu domisi viskuo, kas susiję su klimato kaita ir tvarumu, žinių semiasi įvairiuose tarptautiniuose kursuose. Kartu su Vartotojų aljanso kolegomis įgyvendina projektus darnaus judumo, energetinio efektyvumo, žaliųjų finansų, aplinkos taršos, vartotojų švietimo temomis. Laisvalaikiu savanoriauja – savo gebėjimus NVO siūlo pro bono.

- Rūta Trainytė

Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės vadovė, turi ilgametę ekspertinę ir vadovavimo patirtį formuojant ir įgyvendinat aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ir klimato kaitos valdymo nacionalinę ir tarptautinę politiką, dalyvavo rengiant Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę, Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, formuojant Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos ir tarptautinės klimato kaitos politikos klausimais.

- Vilija Augutavičienė

Tauragės r. sav. administracijos patarėja ir neutralaus poveikio klimatui savivaldybės misijos vadovė. Agnė turi patirties strateginių pokyčių įgyvendinimo viešajame sektoriuje bei projektų valdymo srityse tvarumo temomis. Klimato teisingumo tema Agnei yra ypatingai svarbi, kadangi siekiant neutralaus poveikio klimatui miesto įtraukti turi būti visi – kaip tai įgyvendinti kai kiekvieno žmogaus poreikiai ir finansiniai, laiko bei kiti pajėgumai yra skirtingi?

- Agnė Petrošiūtė